Stop Verkeersangst!

Autorijden, voor velen een dagelijkse bezigheid, voor andere een ware nachtmerrie!

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben last van verkeersangst. Verkeersangst is een verzamelnaam voor verschillende soorten angsten die in het verkeer tot uiting komen. Het kan ontstaan door een matige basisrijvaardigheid, een irrationele angst voor bepaalde situaties of objecten zoals bijvoorbeeld het rijden door een tunnel. Het kan ook ontstaan doordat men een verkeerstrauma heeft opgelopen naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval.

Lichamelijke reacties die daarbij kunnen optreden zijn:

Trillen, transpireren, misselijkheid, maagklachten, ademnood, oorsuizen, duizeligheid, verkramping, opvliegers en hyperventilatie.

Psychische reacties kunnen zijn:

Angst om te falen, angst om een ongeluk te veroorzaken, gevoel van onvermogen, angst om dood te gaan, angst om de controle over het lichaam te verliezen en om flauw te vallen.

Typerend voor mensen met verkeersangst is dat ze vermijdend gedrag laten zien.

Zij vermijden het autorijden als geheel of rijden telkens om, zodat ze maar niet die ene brug over hoeven.

Gezamenlijk met Autorijschool Koster hebben wij een "Stop Verkeersangst!" training ontwikkeld. Het programma van de training is samengesteld door de ervaringen en expertise van beide disciplines te combineren. De training geeft inzicht in de oorzaak van de verkeersangst. Daarnaast is het er op gericht met inzet van praktische en therapeutische interventies de cliënt van zijn verkeersangst af te helpen.

Werkwijze

Als je aangeeft interesse te hebben in de training Stop Verkeersangt! dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en gaan we dieper in op je hulpvraag. Aan het einde van het gesprek geven we je een advies en een voorstel. Het is geheel aan jou om wel of niet op het voorstel in te gaan.

Wij bieden een professionele en persoonlijke aanpak. De training heeft namelijk vaste elementen en daarnaast vullen we deze aan met je persoonlijke behoefte en mogelijkheden. Immers elke persoon is anders.

Het aantal trainingsmomenten zal afhankelijk zijn van je hulpvraag. De ervaring leert echter dat men gemiddeld naast de intake 4 a 6 bijeenkomsten nodig heeft om weer met zelfvertrouwen op reis te gaan.