Emotie Meester Training

Dader interventie training Huiselijk Geweld

De Emotie Meester Training is een dader interventie training met het doel om huiselijk geweld te voorkomen en terug te dringen. De training focust zich op gedragsverandering door het vergroten van het zelfinzicht en het perspectieven van belangrijke anderen. Enkelen thema’s van de training zijn het herkennen van risicosignalen, de werking van het brein onder stress, het omgaan met heftige emoties zoals woede, schaamte en jaloezie, het leren “anders” om te gaan met tegenslagen en problemen en het adequaat stellen van grenzen. De Emotie Meester training is in beginsel bedoeld als groepstraining maar kan ook individueel gegeven worden.