Rouwverwerking

Rouwen is het verwerken van een groot verlies. Bijvoorbeeld het overlijden van iemand waarvan je houdt, maar ook een echtscheiding of accepteren van werkeloosheid of een nieuwe levensfase. Een periode van rouw is voor veel mensen een heftige en moeilijke tijd in hun leven. Verlies geeft veel emoties, zoals verdriet, somberheid en boosheid. Je verhaal en alle daarbij behorende emoties verdienen een plek tijdens deze rouwverwerkingsgesprekken.