Psychosociale hulpverlening

Psychosociale hulpverlening is een breed begrip. Het komt erop neer dat ik je als hulpverlener kan ondersteunen en je weer op weg kan helpen als je klachten heb die zijn ontstaan door problemen op persoonlijk, relationeel en maatschappelijk gebiedt. Soms zitten onzekerheden, emoties, gedachten en oude gedragspatronen en gebeurtenissen je dwars. Door goed te luisteren en het bieden van educatie en praktische “tools” kun je vaak snel weer zelfstandig verder.