Hulp bij Verkeersangst

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben last van verkeersangst. Verkeersangst is een verzamelnaam voor verschillende soorten angsten die in het verkeer tot uiting komen. Het kan ontstaan door een matige basisrijvaardigheid, een irrationele angst voor bepaalde situaties of objecten zoals bijvoorbeeld het rijden door een tunnel. Het kan ook ontstaan doordat men een verkeerstrauma heeft opgelopen naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval.

Gezamenlijk met Autorijschool Koster hebben wij een "Stop Verkeersangst!" training ontwikkeld. Het programma van de training is samengesteld door de ervaringen en expertise van beide disciplines te combineren. De training geeft inzicht in de oorzaak van de verkeersangst. Daarnaast is het er op gericht met inzet van praktische en therapeutische interventies de cliënt van zijn verkeersangst af te helpen.