Hulp bij gedragsproblemen

Ongewenst gedrag is het onvermogen om tot gewenst gedrag te komen. Het is in die zin dan ook wenselijk om de persoon die de gedragsproblemen laat zien te helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken waar de gedragsproblemen een uiting van zijn en op welke manier daar anders en op een meer opbouwende manier uiting aan te geven. Educatie over emotieregulatie is een vast onderdeel van de behandeling van gedragsproblemen.