Hulp bij Autisme

Een vast onderdeel van de behandeling/ begeleiding aangaande autisme is het geven van psycho-educatie over wat autisme inhoud voor de persoon die deze diagnose of kenmerken heeft en het bieden van handvatten om hiermee om te gaan. Er ontstaat inzicht en acceptatie waardoor er ruimte ontstaat om nieuwe helpende vaardigheden te ontwikkelen bij zowel de gene die autisme heeft als diens omgeving.

De psycho-educatie kan individueel gegeven worden of binnen het gezin. Het is ook mogelijk om op locatie de educatie te geven zoals op school, stage of werkplek.

Psych-educatie geeft vaak een mooi beeld van waar je/jullie tegenaanlopen.

Als psycho-educatie hulpmiddel maak ik vaak gebruik van de interventie BrainBlocks. Brain Blocks is in de praktijk ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Al snel werd duidelijk dat de interventie veel breder en therapeutisch ingezet kan worden.

Brain Blocks kan naast cliënten met autisme goed ingezet worden bij cliënten die vastlopen in de interactie met zichzelf en met anderen. De emotionele binnenwereld kan doormiddel van de blokjes zichtbaar en tastbaar worden. Van beeld naar taal. Hierdoor wordt het makkelijker om emoties te ervaren, maar ook om ze te delen met belangrijke derden zoals ouders en school. Hierdoor ontstaat er meer inzicht, begrip en ondersteuning voor dat gene waar de cliënt zelf en zijn/haar omgeving problemen mee ervaart.

Brainblocks is zeer geschikt om samen te voegen met andere interventies of methodieken. Zo wordt de educatie vaak gecombineerd met opvoedondersteuning, jongeren of gezinscoaching. Zie voor een impressie van de BrainBlocks interventie het onderstaande filmpje.

Brainblocks informatie voor hulpverleners from BrainBlocks on Vimeo.

Daarnaast is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Myminds training. Een mindfulness training voor kinderen met Autisme, ADHD en of gedragsproblemen en hun ouders.