Hulp bij ADHD

De behandeling is er op gericht te leren omgaan met de kenmerken van ADHD. Samen bekijken we waar de vraagstukken liggen en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan. Het kan zijn dat er meer structuur nodig is binnen het gezin, school of werk of het kan zijn dat het nodig is om acceptatie te ervaren bij de gestelde diagnose. De behandeling voor ouders van kinderen met ADHD is deze erop gericht om te leren hoe je het beste om kunt gaan met het gedrag van je kind binnen en buiten de opvoeding.